Good Company is een Nijmeegs kamerkoor van 20 zangers verdeeld over 4 stemgroepen

Wij repeteren elke dinsdagavond (buiten de schoolvakanties) van 20 tot 22 uur, in het Wijkcentrum Daalsehof 2 in de wijk Altrade in Nijmegen.
Dit doen wij onder muzikale leiding van Karel Barten.

Op het repertoire staan liederen vanaf de renaissance tot en met hedendaagse muziek.

We streven ernaar, minstens één keer per jaar een openbaar concert te verzorgen. Daarnaast zingen we op verzoek in besloten gezelschappen.

Wij houden jaarlijks de “Better Company”-workshop, waarbij we met een coach werken aan klankvorming en presentatie.